Translatica, kierunek angielsko-polski
stride rzeczownik;
krok;
rozkrok;
krocz;
kroczowy;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich