Translatica, kierunek angielsko-polski
stern przymiotnik;
srogi książkowe, oficjalne;
surowy;
marsowy;
poważny;
ostry;
rufowy;
marsowaty;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich