Translatica, kierunek angielsko-polski
squad rzeczownik;
drużyna;
oddział;
brygada;
grupa;
sekcja;
zespół ludzi ekonomia, prawo;
zespół;
hufiec;
kadra;
hufcowy;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich