Translatica, kierunek angielsko-polski
significant przymiotnik;
znaczący techniczny;
ważny;
istotny;
znaczny;
doniosły;
wymowny;
znamienny;
wyraźny;
niemały;
wydatny książkowe, oficjalne;
ważki książkowe, oficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich