Translatica, kierunek angielsko-polski
shuffle czasownik;
tasować gry, przenośne;
szurać;
mieszać;
potasować gry;
leźć potoczne, nieoficjalne;
człapać;
suwać;
szurnąć;
sunąć;
szurgnąć celownik, potoczne, nieoficjalne;
kręcić;
szurgać celownik, potoczne, nieoficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich