Translatica, kierunek angielsko-polski
several przymiotnik;
oddzielny;
różny;
liczny;
osobny;
podzielny;
kilkoro;
rozmaity;
osobisty;
kilko-;
kilkorga;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich