Translatica, kierunek angielsko-polski
save up czasownik;
uzbierać;
naskładać potoczne, nieoficjalne;
ocalić;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich