Translatica, kierunek angielsko-polski
run over czasownik;
polecieć;
pobiec;
biec;
wylewać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich