Translatica, kierunek angielsko-polski
rest room rzeczownik;
toaleta ang. amerykańska;
ubikacja;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich