Translatica, kierunek angielsko-polski
rest on czasownik; → opierać się
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich