Translatica, kierunek angielsko-polski
rely czasownik;
polegać;
liczyć;
opierać;
bazować;
oprzeć;
zdawać;
spuszczać celownik;
spuścić celownik;
zdać;
zależeć;
zaufać;
wierzyć;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich