Translatica, kierunek angielsko-polski
relative to przyimek;
względem książkowe, oficjalne;
dotyczyć;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich