Translatica, kierunek angielsko-polski
rejoice czasownik;
radować książkowe, oficjalne;
cieszyć się potoczne, nieoficjalne;
radować się potoczne, nieoficjalne;
cieszyć;
weselić książkowe, oficjalne;
uradować książkowe, oficjalne;
uradować się potoczne, nieoficjalne;
ucieszyć;
radość;
ucieszyć się potoczne, nieoficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich