Translatica, kierunek angielsko-polski

regurgitate czasownik;
zwracać;
zwrócić;
cofać;
bezmyślnie powtarzać przenośne, pejoratywne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich