Translatica, kierunek angielsko-polski
redeem czasownik;
odkupić religia;
wykupić prawo;
spłacić;
zbawić religia, książkowe, oficjalne;
wybawić;
wybawiać;
zbawiać religia, książkowe, oficjalne;
odkupywać religia;
uratować;
umorzyć prawo;
wykupywać prawo;
ratować;
umarzać prawo;
odzyskać;
uwolnić;
okupywać;
okupić;
spłacać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich