Translatica, kierunek angielsko-polski
reckon on czasownik; → liczyć
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich