Translatica, kierunek angielsko-polski
push away czasownik;
odpychać;
odsuwać;
odsunąć;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich