Translatica, kierunek angielsko-polski
prayer rzeczownik;
modlitwa religia;
pacierz;
modlitewny religia;
petent;
modły książkowe, oficjalne;
prośba;
modlitwy;
paciorek religia, potoczne, nieoficjalne;
modły literackie;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich