Translatica, kierunek angielsko-polski
power of attorney rzeczownik;
pełnomocnictwo finanse, prawo, handel;
upoważnienie finanse, handel;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich