Translatica, kierunek angielsko-polski
pose rzeczownik;
poza;
postawa;
afektacja;
pozowanie;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich