Translatica, kierunek angielsko-polski
pin down czasownik;
określić przenośne;
przyprzeć do muru potoczne, nieoficjalne;
zobowiązać przenośne;
zmusić;
ustalić przenośne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich