Translatica, kierunek angielsko-polski
personality rzeczownik;
osobowość medycyna;
indywidualność biologia, medycyna;
charakter;
postawa;
osobowościowy psychologia;
prezencja;
postać;
istota książkowe, oficjalne;
osoba;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich