Translatica, kierunek angielsko-polski
party rzeczownik;
partia;
impreza potoczne, nieoficjalne;
strona ekologia, informatyka;
grupa;
stronnictwo polityka;
prywatka celownik, potoczne, nieoficjalne;
ekipa;
partyjny polityka;
party;
zabawa;
brygada;
drużyna celownik;
uczestnik;
partyjny polityka;
osoba celownik, żartobliwe, potoczne, nieoficjalne;
imprezowy potoczne, nieoficjalne;
zespół;
oddział;
wyprawa;
imprezka potoczne, nieoficjalne;
biba potoczne, nieoficjalne;
prywatkowy celownik, potoczne, nieoficjalne;
zebranie;
wycieczka;
partyjka polityka;
podmiot;
bibka potoczne, nieoficjalne;
firma;
hulanka;
strony;
wieczór;
facet;
rautowy;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich