Translatica, kierunek angielsko-polski
paper factory rzeczownik; → papiernia
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich