Translatica, kierunek angielsko-polski
orientation rzeczownik;
orientacja psychologia;
orientowanie techniczny;
ukierunkowanie książkowe, oficjalne;
kierunkowość fizyka;
kierunek ustawienia budownictwo;
kierunek;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich