Translatica, kierunek angielsko-polski
opinion poll rzeczownik; → badanie opinii publicznej finanse
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich