Translatica, kierunek angielsko-polski
nexus rzeczownik;
ogniwo;
związek;
splot;
węzeł telekomunikacja;
zespół;
grupa;
centrum;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich