Translatica, kierunek angielsko-polski
morass rzeczownik;
bagno;
mokradło;
moczar;
gąszcz;
bajoro;
moczary;
moczarowy;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich