Translatica, kierunek angielsko-polski
logical przymiotnik;
logiczny informatyka, elektryka;
dorzeczny;
logik;
logika;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich