Translatica, kierunek angielsko-polski
list czasownik;
spisywać;
listować;
wymienić;
spisać;
wyliczać;
sporządzać listę finanse, prawo;
notować;
umieszczać w spisie informatyka;
przechylać się nautyka;
robić listę finanse, prawo;
słyszeć;
umieścić w spisie informatyka;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich