Translatica, kierunek angielsko-polski
liberate czasownik;
wyzwalać chemia, medycyna;
oswobodzić książkowe, oficjalne;
wyzwolić chemia, medycyna;
uwalniać chemia, medycyna;
uwolnić;
oswobadzać książkowe, oficjalne;
wyswobodzić książkowe, oficjalne;
wydzielać chemia;
wyswobadzać książkowe, oficjalne;
oswabadzać książkowe, oficjalne;
uruchamiać finanse;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich