Translatica, kierunek angielsko-polski
judicial przymiotnik;
sądowy;
sędziowski prawo;
krytyczny;
rozsądny;
sądowniczy prawo;
rozumny;
prawny;
downiczy;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich