Translatica, kierunek angielsko-polski
job rzeczownik;
praca;
robota potoczne, nieoficjalne;
zadanie;
zajęcie potoczne, nieoficjalne;
posada;
zawód;
interes;
etat;
akcydensowy drukarstwo;
miejsce;
akcydens;
posadka potoczne, nieoficjalne, pejoratywne;
fach;
robótka potoczne, nieoficjalne;
zlecenie;
sprawa;
zlecenie;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich