Translatica, kierunek angielsko-polski
jackanapes rzeczownik;
zuchwalec;
urwis potoczne, nieoficjalne;
pyszałek;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich