Translatica, kierunek angielsko-polski
innuendo rzeczownik;
insynuacja książkowe, oficjalne, potoczne, nieoficjalne, pejoratywne;
aluzja;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich