Translatica, kierunek angielsko-polski

implicit przymiotnik;
domniemany prawo, informatyka;
ukryty książkowe, oficjalne;
niejawny informatyka;
dorozumiany prawo;
absolutny;
domyślny;
ślepy;
implicytny książkowe, oficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich