Translatica, kierunek angielsko-polski
iceberg rzeczownik; → góra lodowa geografia, geologia
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich