Translatica, kierunek angielsko-polski
helpmate rzeczownik;
małżonka książkowe, oficjalne;
małżonek książkowe, oficjalne;
towarzysz życia książkowe, oficjalne;
partner;
pomocnik;
towarzysz;
pomoc;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich