Translatica, kierunek angielsko-polski
heal czasownik;
leczyć;
uzdrawiać przenośne, techniczny;
goić;
goić się medycyna;
uzdrowić przenośne;
uleczyć;
wyleczyć;
zagoić;
zgoić;
kurować;
wygoić;
zabliźniać książkowe, oficjalne;
zabliźnić książkowe, oficjalne;
uśmierzyć przenośne;
podgoić;
koić przenośne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich