Translatica, kierunek angielsko-polski
hardware rzeczownik;
sprzęt;
sprzęt komputerowy finanse, informatyka;
hardware informatyka;
osprzęt;
sprzętowy informatyka;
hardwarowy informatyka;
żelastwo;
drobne wyroby metalowe techniczny;
okucia;
aparatura;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich