Translatica, kierunek angielsko-polski
habitat rzeczownik;
siedlisko zoologia, rolnictwo;
naturalne środowisko ekonomia, prawo, techniczny;
habitat;
stałe miejsce pobytu ekonomia, prawo;
siedlisko;
siedziba;
otoczenie;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich