Translatica, kierunek angielsko-polski
habeas corpus rzeczownik; → habeas corpus
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich