Translatica, kierunek angielsko-polski
governor rzeczownik;
gubernator administracja, techniczny;
naczelnik;
namiestnik historia;
rządca;
regulator mechanika, techniczny, inżynieria;
zarządca;
wojewoda;
dyrektor;
naczelny;
prezes;
stary potoczne, nieoficjalne;
komendant;
kierownik;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich