Translatica, kierunek angielsko-polski
give evidence czasownik;
składać zeznania prawo;
zeznawać prawo;
świadczyć prawo;
złożyć zeznanie prawo;
składać zeznanie prawo;
zeznać prawo;
złożyć zeznania prawo;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich