Translatica, kierunek angielsko-polski
function rzeczownik;
funkcja przenośne;
zadanie;
praca;
impreza;
funkcyjny;
urząd;
ceremonia;
rola;
funkcja matematyczna matematyka, fizyka;
przekształcenie matematyka, filozofia;
działo;
praca;
działowy;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich