Translatica, kierunek angielsko-polski
flow czasownik;
płynąć;
przepływać przenośne, techniczny;
ciec;
spływać geografia, nautyka;
napływać przenośne;
upływać;
przepłynąć przenośne;
krążyć ekonomia;
broczyć;
cieknąć;
wynikać przenośne;
wpływać;
napłynąć przenośne;
lać;
zalewać;
spłynąć geografia, nautyka;
wionąć;
lać się;
rozlać;
lecieć;
opływać;
polać;
pociec;
wezbrać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich