Translatica, kierunek angielsko-polski
first przysłówek;
najpierw;
pierwej celownik, książkowe, oficjalne;
wprzód celownik, książkowe, oficjalne;
wpierw celownik, książkowe, oficjalne;
naprzód celownik;
pierw celownik, książkowe, oficjalne;
przedtem;
prędzej;
raczej;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich