Translatica, kierunek angielsko-polski
fathomless przymiotnik;
niezgłębiony książkowe, oficjalne;
bezdenny;
przepaścisty przenośne, książkowe, oficjalne;
przepastny przenośne, książkowe, oficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich