Translatica, kierunek angielsko-polski
exposition rzeczownik;
wystawa;
ekspozycja literatura, muzyka, książkowe, oficjalne;
wykład;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich