Translatica, kierunek angielsko-polski
explode czasownik;
eksplodować przenośne, książkowe, oficjalne;
wybuchnąć przenośne;
wybuchać przenośne;
obalić przenośne;
rozrywać;
wysadzać;
wysadzić;
pęknąć przenośne;
odpalić;
odpalać;
rozerwać;
obalać przenośne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich